Fundusz GOLD METAL

Fundusz posiada wycenę do dnia 09.08.2013

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz GOLD METAL

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 09.08.2013

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz GOLD METAL
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
101.97 PLN 09.08.2013
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.26
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.37
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-13.19
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-5.60

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 09.08.2013

Kod funduszu:
WGM