Fundusz Gwiazdy Europy

Fundusz posiada wycenę do dnia 05.06.2017

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz Gwiazdy Europy

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 05.06.2017

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz Gwiazdy Europy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
99.00 PLN 05.06.2017
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.14
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.18
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.53
Stopa zwrotu 1 rok (%)
0.99

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 05.06.2017

Kod funduszu:
IFGE