Fundusz KOSZYK ZYSKÓW

Fundusz posiada wycenę do dnia 13.05.2013

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz KOSZYK ZYSKÓW

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 13.05.2013

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz KOSZYK ZYSKÓW
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
131.98 PLN 13.05.2013
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.87
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.96
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.74
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.08

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 13.05.2013

Kod funduszu:
WKZ