Fundusz PETRO INWESTYCJA

Fundusz posiada wycenę do dnia 09.07.2013

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz PETRO INWESTYCJA

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 09.07.2013

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz PETRO INWESTYCJA
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
128.24 PLN 09.07.2013
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.40
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.23
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.48
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.40

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 09.07.2013

Kod funduszu:
WPI