Fundusz SOLIDNY PAKIET

Fundusz posiada wycenę do dnia 09.10.2014

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz SOLIDNY PAKIET

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 09.10.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz SOLIDNY PAKIET
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
120.47 PLN 09.10.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.10
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.06
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.51
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.41

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 09.10.2014

Kod funduszu:
WSP