Fundusz WARTA GLOBALNE SPÓŁKI

Fundusz posiada wycenę do dnia 10.01.2014

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz WARTA GLOBALNE SPÓŁKI

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 10.01.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz WARTA GLOBALNE SPÓŁKI
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
105.84 PLN 10.01.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.82
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.80
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.62
Stopa zwrotu 1 rok (%)
8.62

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 10.01.2014

Kod funduszu:
WGS