Fundusz WiborProfit III

Fundusz posiada wycenę do dnia 10.04.2017

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz WiborProfit III

Typ funduszu: ochrony kapitału

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 10.04.2017

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz WiborProfit III
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
100.29 PLN 10.04.2017
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.14
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.70
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.36

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 10.04.2017

Kod funduszu:
IFWPIII