Plan Akcyjny Aktywny

Typ funduszu: akcji

Plan Akcyjny Aktywny

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Akcyjny Aktywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
211.62 PLN 21.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.37
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
4.89
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
13.06
Stopa zwrotu 1 rok (%)
28.36

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Planu Akcyjnego Aktywnego jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat. Plan Akcyjny Aktywny skierowany jest do inwestorów oczekujących wysokich zysków i gotowych do poniesienia dużego ryzyka wynikającego z inwestowania w fundusze akcyjne. Modelowa struktura aktywów Planu Akcyjnego Aktywnego przedstawia się w sposób następujący: 5% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych, 5% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych, 90% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki funduszy akcyjnych. W związku z ograniczonym wyborem funduszy pieniężnych na polskim rynku, aktualnie polityka inwestycyjna dopuszcza zamiast nich fundusze dłużne.

Kod funduszu:
PAA

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej