Plan Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji

Plan Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Aktywnej Alokacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
164.13 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.29
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.45
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.70
Stopa zwrotu 1 rok (%)
20.25

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Planu Aktywnej Alokacji jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat. Modelowa struktura aktywów Planu Aktywnej Alokacji przedstawia się w sposób następujący: 10% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych, 40% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych, 50% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. W związku z ograniczonym wyborem funduszy pieniężnych na polskim rynku, aktualnie polityka inwestycyjna dopuszcza zamiast nich fundusze dłużne.

Kod funduszu:
PAL

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej