Plan Bezpieczny Aktywny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

Plan Bezpieczny Aktywny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Bezpieczny Aktywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
155.60 PLN 19.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.28
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.12
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.18
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.89

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Planu Bezpiecznego Aktywnego jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Modelowa struktura aktywów Planu Bezpiecznego Aktywnego przedstawia się w sposób następujący: 10% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych, 65% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych, 25% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. W związku z ograniczonym wyborem funduszy pieniężnych na polskim rynku, aktualnie polityka inwestycyjna dopuszcza zamiast nich fundusze dłużne.

Kod funduszu:
PBA

Karta funduszu
Zobacz więcej Zobacz mniej
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej