Plan Defensywny

Typ funduszu: papierów dłużnych

Plan Defensywny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Defensywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
180.29 PLN 28.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.24
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.57
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.25
Stopa zwrotu 1 rok (%)
13.00

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Planu Defensywnego jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Aktywa Planu Defensywnego inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w pierwszej kolejności w PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO i PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO (dawne nazwy KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny, KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych).

Modelowa struktura aktywów Planu Defensywnego przedstawia się w sposób następujący:

  • 50% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO,
  • 50% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO.

Kod funduszu:
PDF

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej