Plan Dłużny Aktywny

Typ funduszu: papierów dłużnych

Plan Dłużny Aktywny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Dłużny Aktywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
141.88 PLN 10.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.06
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.67
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.06
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.58

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Planu Dłużnego Aktywnego jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat. Modelowa struktura aktywów Planu Dłużnego Aktywnego przedstawia się w sposób następujący: 30% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych, 70% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych. W związku z ograniczonym wyborem funduszy pieniężnych na polskim rynku, aktualnie polityka inwestycyjna dopuszcza zamiast nich fundusze dłużne.

Kod funduszu:
PDA

Karta funduszu
Zobacz więcej Zobacz mniej
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej