Plan Oszczędnościowy

Typ funduszu: papierów dłużnych

Plan Oszczędnościowy

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Oszczędnościowy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
1
- bardzo niski
Wycena
143.18 PLN 19.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.43
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.55
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.10

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Jest to Plan skierowany do inwestorów o defensywnym podejściu do ryzyka inwestycyjnego, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.

Aktywa Planu są inwestowane w rachunki oszczędnościowe lub depozyty. Plan może stanowić rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie oszczędności w momentach zawirowań na rynku finansowym.

Kod funduszu:
PLO

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej