Plan Stabilny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

Plan Stabilny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Stabilny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
166.88 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.19
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.51
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.17
Stopa zwrotu 1 rok (%)
16.26

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Planu Stabilnego jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Planu Stabilnego inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w pierwszej kolejności w PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO, PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO i PKO Akcji Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO (dawne nazwy KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny, KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych oraz KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny).

Modelowa struktura aktywów Planu Stabilnego przedstawia się w sposób następujący:

  • 10% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO,
  • 60% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO,
  • 30% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Akcji Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO.

Kod funduszu:
PST

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej