Plan Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony

Plan Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Plan Zrównoważony
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
143.97 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.12
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.57
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
12.00
Stopa zwrotu 1 rok (%)
20.56

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Planu Zrównoważonego jest wzrost wartości aktywów Planu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Planu Zrównoważonego inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w pierwszej kolejności w PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO, PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO i PKO Akcji Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO (dawne nazwy KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny, KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych oraz KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny).

Modelowa struktura aktywów Planu Zrównoważonego przedstawia się w sposób następujący:

  • 5% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO,
  • 45% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO,
  • 50% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa PKO Akcji Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO.

Kod funduszu:
PZR

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej