WARTA Allianz Akcji

Fundusz posiada wycenę do dnia 28.08.2018

Typ funduszu: akcji

WARTA Allianz Akcji

Typ funduszu: akcji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 28.08.2018

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Akcji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
151.21 PLN 28.08.2018
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.25
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.21
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.30
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-5.13

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 28.08.2018

Kod funduszu:
FAA