WARTA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji

WARTA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
191.62 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.87
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.03
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.12
Stopa zwrotu 1 rok (%)
24.99

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAMS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej