WARTA Allianz Akcji Plus

Fundusz posiada wycenę do dnia 03.09.2015

Typ funduszu: akcji

WARTA Allianz Akcji Plus

Typ funduszu: akcji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 03.09.2015

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Akcji Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
96.28 PLN 03.09.2015
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.54
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-4.80
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.34
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-4.15

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 03.09.2015

Kod funduszu:
FAAP