WARTA Allianz Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Allianz Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Aktywnej Alokacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
125.61 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.23
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.58
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
18.02
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-2.67

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz Aktywnej Alokacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAAA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej