WARTA Allianz Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Allianz Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Aktywnej Alokacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
144.15 PLN 20.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.01
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
15.26
Stopa zwrotu 1 rok (%)
29.77

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz Aktywnej Alokacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAAA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej