WARTA Allianz Euro High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Euro High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Euro High Yield Bond
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
714.65 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.30
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
4.20
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.04
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-5.39

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz Euro High Yield Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAEHYB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej