WARTA Allianz European Equity Dividend

Fundusz posiada wycenę do dnia 08.07.2020

Typ funduszu: akcji

WARTA Allianz European Equity Dividend

Typ funduszu: akcji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 08.07.2020

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz European Equity Dividend
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
674.18 PLN 08.07.2020
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.27
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.56
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-16.43
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-12.11

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 08.07.2020

Kod funduszu:
FAEED