WARTA Allianz Konserwatywny

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Konserwatywny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Konserwatywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
174.72 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.02
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.98
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.07
Stopa zwrotu 1 rok (%)
11.32

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Allianz Lokacyjny, WARTA Allianz Pieniężny

Oparty na funduszu: Allianz Konserwatywny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej