WARTA Allianz Obligacji Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Obligacji Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Obligacji Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
196.37 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.19
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.79
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.71

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz Obligacji Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAOP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej