WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
106.43 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.10
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.36
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.57

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

Oparty na funduszu: Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAPEMB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty