WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (d. WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (d. WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (d. WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
96.03 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.28
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.14
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
9.86
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-5.06

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Allianz PIMCO Emerging Markets Bond

Oparty na funduszu: Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAPEMB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty