WARTA Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz PIMCO Global High Yield Bond
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
113.77 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.28
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.18
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.48
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-2.58

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAPGHYB