WARTA Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz PIMCO Global High Yield Bond
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
119.05 PLN 25.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.09
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.08
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.47
Stopa zwrotu 1 rok (%)
4.06

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAPGHYB