WARTA Allianz PIMCO Income

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz PIMCO Income

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz PIMCO Income
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
117.55 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.53
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.87
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.14
Stopa zwrotu 1 rok (%)
4.64

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Allianz PIMCO Income

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAPI

Sprawozdania