WARTA Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
141.49 PLN 03.08.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.03
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.5
Stopa zwrotu 1 rok (%)
3.99

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAIDPK