WARTA Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
151.66 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.10
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.61
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.89
Stopa zwrotu 1 rok (%)
12.72

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Oparty na funduszu: Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAIDPK

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej