WARTA Allianz Niskiego Ryzyka

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.02.2024

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Niskiego Ryzyka

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.02.2024

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Niskiego Ryzyka
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
197.98 PLN 29.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.43
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.72
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.40

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.02.2024

Dawniej: WARTA Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Oparty na funduszu: Allianz Niskiego Ryzyka

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAIDP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej