WARTA Allianz Niskiego Ryzyka (d. WARTA Aviva Investors Niskiego Ryzyka)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Niskiego Ryzyka (d. WARTA Aviva Investors Niskiego Ryzyka)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Niskiego Ryzyka (d. WARTA Aviva Investors Niskiego Ryzyka)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
181.73 PLN 27.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.40
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.49
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.63

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Aviva Investors Niskiego Ryzyka

Oparty na funduszu: Allianz Niskiego Ryzyka

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAIDP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej