WARTA Allianz Globalny Obligacji (d. WARTA Aviva Investors Obligacji)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Globalny Obligacji (d. WARTA Aviva Investors Obligacji)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Globalny Obligacji (d. WARTA Aviva Investors Obligacji)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
213.86 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.04
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.41
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.66
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.42

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Aviva Investors Obligacji

Oparty na funduszu: Allianz Globalny Obligacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAIO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej