WARTA Allianz Globalny Obligacji (d. WARTA Aviva Investors Obligacji)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Globalny Obligacji (d. WARTA Aviva Investors Obligacji)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Globalny Obligacji (d. WARTA Aviva Investors Obligacji)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
204.45 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.72
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
9.60
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.61
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-8.66

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Aviva Investors Obligacji

Oparty na funduszu: Allianz Globalny Obligacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAIO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej