WARTA Allianz Globalny Obligacji

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Allianz Globalny Obligacji

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Globalny Obligacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
234.30 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.46
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.72
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.73
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.54

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Aviva Investors Obligacji

Oparty na funduszu: Allianz Globalny Obligacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAIO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej