WARTA Allianz Stabilnego Inwestowania

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Allianz Stabilnego Inwestowania

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Stabilnego Inwestowania
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
340.61 PLN 19.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.48
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.30
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.72
Stopa zwrotu 1 rok (%)
16.86

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Oparty na funduszu: Allianz Stabilnego Inwestowania

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAISI

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej