WARTA Allianz Stabilnego Inwestowania

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Allianz Stabilnego Inwestowania

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Allianz Stabilnego Inwestowania
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
297.99 PLN 19.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.06
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.43
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
10.24
Stopa zwrotu 1 rok (%)
17.85

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Oparty na funduszu: Allianz Stabilnego Inwestowania

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FAISI

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej