WARTA BlackRock Fixed Income Global Opportunities

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BlackRock Fixed Income Global Opportunities

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BlackRock Fixed Income Global Opportunities
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
17.77 PLN 13.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.11
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.97
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.19
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.73

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: BlackRock Fixed Income Global Opportunities

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBRFIGO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej