WARTA BlackRock Fixed Income Global Opportunities

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BlackRock Fixed Income Global Opportunities

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BlackRock Fixed Income Global Opportunities
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
15.84 PLN 30.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.06
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.34
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.12
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-5.94

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: BlackRock Fixed Income Global Opportunities

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBRFIGO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej