WARTA BlackRock GF Global High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BlackRock GF Global High Yield Bond

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BlackRock GF Global High Yield Bond
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
15.82 PLN 18.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.13
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.31
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.7
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.89

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: BlackRock GF Global High Yield Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBRGHYB