WARTA BlackRock Global Equity Income

Typ funduszu: akcji

WARTA BlackRock Global Equity Income

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BlackRock Global Equity Income
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
21.98 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.23
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
7.27
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.02
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.03

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: BlackRock Global Equity Income

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBRGEI

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej