WARTA BlackRock Global Equity Income

Typ funduszu: akcji

WARTA BlackRock Global Equity Income

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BlackRock Global Equity Income
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
23.56 PLN 10.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-1.09
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.08
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.66
Stopa zwrotu 1 rok (%)
11.13

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: BlackRock Global Equity Income

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBRGEI

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej