WARTA BNPP Akcji (d. WARTA BNP Paribas Akcji)

Typ funduszu: akcji

WARTA BNPP Akcji (d. WARTA BNP Paribas Akcji)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNPP Akcji (d. WARTA BNP Paribas Akcji)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
171.94 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.91
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
5.34
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
9.42
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-5.17

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA BNP Paribas Akcji

Oparty na funduszu: BNPP Akcji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej