WARTA BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

Fundusz posiada wycenę do dnia 29.04.2014

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 29.04.2014

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
-
Wycena
110.48 PLN 29.04.2014
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.31
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.54
Stopa zwrotu 1 rok (%)
3.38

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 29.04.2014

Kod funduszu:
FBKPD