WARTA BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (d. WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (d. WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (d. WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
118.98 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.15
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.56
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-9.27

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych

Oparty na funduszu: BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBPD

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej