WARTA BNPP Stabilnego Wzrostu (d. WARTA BNP Paribas Stabilnego Wzrostu)

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA BNPP Stabilnego Wzrostu (d. WARTA BNP Paribas Stabilnego Wzrostu)

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNPP Stabilnego Wzrostu (d. WARTA BNP Paribas Stabilnego Wzrostu)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
147.34 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.37
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.77
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.50
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-3.82

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA BNP Paribas Stabilnego Wzrostu

Oparty na funduszu: BNPP Stabilnego Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBSW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej