WARTA BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (d. WARTA BNPP Stabilnego Wzrostu)

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (d. WARTA BNPP Stabilnego Wzrostu)

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG (d. WARTA BNPP Stabilnego Wzrostu)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
154.44 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.29
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.41
Stopa zwrotu 1 rok (%)
4.46

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA BNPP Stabilnego Wzrostu

Oparty na funduszu: BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FBSW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej