WARTA Dynamiczny

Typ funduszu: akcji

WARTA Dynamiczny

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Dynamiczny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
213.78 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.66
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-7.44
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-15.00
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-13.48

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Dynamiczny

Celem WARTA Dynamiczny jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Aktywa funduszu WARTA Dynamiczny inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Modelowa struktura aktywów zakłada inwestowanie za pośrednictwem funduszy 75% aktywów w akcje, przy czym suma aktywów zainwestowanych w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka nie może być mniejsza niż 50% aktywów.

Kod funduszu:
FD

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej