WARTA Dynamiczny

Typ funduszu: akcji

WARTA Dynamiczny

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Dynamiczny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
192.29 PLN 30.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.32
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-5.50
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-18.77
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-26.09

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Dynamiczny

Celem WARTA Dynamiczny jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Aktywa funduszu WARTA Dynamiczny inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Modelowa struktura aktywów zakłada inwestowanie za pośrednictwem funduszy 75% aktywów w akcje, przy czym suma aktywów zainwestowanych w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka nie może być mniejsza niż 50% aktywów.

Kod funduszu:
FD

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej