WARTA Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (d. WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich)

Typ funduszu: akcji

WARTA Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (d. WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (d. WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
111.78 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.48
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-4.23
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.60
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-6.49

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich

Oparty na funduszu: Esaliens Akcji Rynków Wschodzących

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FEAA