WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich

Typ funduszu: akcji

WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Akcji Azjatyckich
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
118.85 PLN 18.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.35
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.9
Stopa zwrotu 1 rok (%)
13.61

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Esaliens Akcji Azjatyckich

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FEAA