WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych

Typ funduszu: akcji

WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
141.55 PLN 31.07.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.79
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.32
Stopa zwrotu 1 rok (%)
30.83

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych

Oparty na funduszu: Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FLMASW