WARTA Esaliens Spółek Innowacyjnych (d. WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)

Typ funduszu: akcji

WARTA Esaliens Spółek Innowacyjnych (d. WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Spółek Innowacyjnych (d. WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
102.84 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.18
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-15.48
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-25.31
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-25.51

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych

Oparty na funduszu: Esaliens Spółek Innowacyjnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FLMASW

Sprawozdania
Komunikaty