WARTA Esaliens Spółek Innowacyjnych (d. WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)

Typ funduszu: akcji

WARTA Esaliens Spółek Innowacyjnych (d. WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Spółek Innowacyjnych (d. WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
103.98 PLN 16.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
3.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.52
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-5.93
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-10.23

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych

Oparty na funduszu: Esaliens Spółek Innowacyjnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FLMASW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty