WARTA Esaliens Konserwatywny (d. WARTA Esaliens Oszczędnościowy)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Esaliens Konserwatywny (d. WARTA Esaliens Oszczędnościowy)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Konserwatywny (d. WARTA Esaliens Oszczędnościowy)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
294.58 PLN 29.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.05
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.04
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.40
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.01

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Esaliens Oszczędnościowy

Oparty na funduszu: Esaliens Konserwatywny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
LM01

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej