WARTA Esaliens Konserwatywny

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Esaliens Konserwatywny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Konserwatywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
328.68 PLN 10.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.53
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.70
Stopa zwrotu 1 rok (%)
8.21

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Esaliens Oszczędnościowy

Oparty na funduszu: Esaliens Konserwatywny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
LM01

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej