WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

Typ funduszu: akcji

WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
6
- wysoki
Wycena
169.71 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.23
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.84
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-16.65
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-16.50

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Esaliens Strateg

Oparty na funduszu: Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
LM31

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty