WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

Typ funduszu: akcji

WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
6
- wysoki
Wycena
195.88 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.23
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.61
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
9.90
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-4.30

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Esaliens Strateg

Oparty na funduszu: Esaliens Medycyny i Nowych Technologii

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
LM31

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty