WARTA Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa

Typ funduszu: akcji

WARTA Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
10.36 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
7.86
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
14.35
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-36.13

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFEEMEA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej