WARTA Fidelity Funds America Fund

Typ funduszu: akcji

WARTA Fidelity Funds America Fund

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Fidelity Funds America Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
23.83 PLN 10.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.91
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.27
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
12.72
Stopa zwrotu 1 rok (%)
19.33

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Fidelity Funds America Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFAF

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej