WARTA Fidelity Funds America Fund

Typ funduszu: akcji

WARTA Fidelity Funds America Fund

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Fidelity Funds America Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
19.95 PLN 25.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.81
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
4.01
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.06
Stopa zwrotu 1 rok (%)
34.89

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Fidelity Funds America Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFAF