WARTA Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
12.48 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.48
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.56
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.00
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.03

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFGMAIF

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej