WARTA Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond (d. WARTA Fidelity Global Strategic Bond)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond (d. WARTA Fidelity Global Strategic Bond)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond (d. WARTA Fidelity Global Strategic Bond)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
11.69 PLN 30.09.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-4.42
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-8.74
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-12.50

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Fidelity Global Strategic Bond

Oparty na funduszu: Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFGSB