WARTA Templeton European Dividend Fund (d. WARTA Franklin European Dividend Fund N)

Typ funduszu: akcji

WARTA Templeton European Dividend Fund (d. WARTA Franklin European Dividend Fund N)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Templeton European Dividend Fund (d. WARTA Franklin European Dividend Fund N)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
11.25 PLN 04.10.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
2.27
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.34
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-7.56
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-7.33

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Franklin European Dividend Fund N

Oparty na funduszu:Templeton European Dividend Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFEDF

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej