WARTA Franklin NextStep Growth Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Franklin NextStep Growth Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Franklin NextStep Growth Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
16.66 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-1.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.19
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
13.33
Stopa zwrotu 1 rok (%)
14.34

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Franklin NextStep Growth Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFNSGF

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej