WARTA Franklin NextStep Growth Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Franklin NextStep Growth Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Franklin NextStep Growth Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
14.10 PLN 27.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.14
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.36
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.99
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-7.66

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Franklin NextStep Growth Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFNSGF

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej