WARTA Franklin NextStep Growth Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Franklin NextStep Growth Fund

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Franklin NextStep Growth Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
16.21 PLN 25.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.12
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.78
Stopa zwrotu 1 rok (%)
18.15

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Franklin NextStep Growth Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFNSGF