WARTA Franklin NextStep Moderate Fund

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Franklin NextStep Moderate Fund

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Franklin NextStep Moderate Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
16.17 PLN 09.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.63
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.23
Stopa zwrotu 1 rok (%)
14.76

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Franklin NextStep Moderate Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFNSMF

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej