WARTA Franklin NextStep Moderate Fund

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Franklin NextStep Moderate Fund

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Franklin NextStep Moderate Fund
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
15.48 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.83
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.15
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.77
Stopa zwrotu 1 rok (%)
11.69

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Franklin NextStep Moderate Fund

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FFNSMF

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej