WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji

WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
386.89 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.42
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
4.32
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
15.38
Stopa zwrotu 1 rok (%)
27.55

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

Oparty na funduszu: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Akcji Małych i Średnich Spółek wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek (po połączeniu jest nim PKO Akcji Małych i Średnich Spółek). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich Spółek będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek.

Kod funduszu:
KMS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty